egitimkocunuz41


Özel Dersin Faydaları

 

Özel dersin hayatımızdaki yeri ve öğrencilere kattıkları artık kabul edilmiş bir gerçek. Hayatta her insan farklıdır yapısı, öğrenme düzeyi, bakış açısı, anlama kapasitesi, eğitim seviyesi farklıdır. Özel dersin faydası işte burada kendini gösteriyor. Her öğrenciye farklı bir bakış açısı getiren ve öğrencinin; öğrenme düzeyine, zamanına göre şekillenen özel dersin faydalarını sıralamak gerekirse:

1- Özel ders birebirdir

Bilindiği gibi sınıf ortamında çok öğrenci ve bir öğretmen bulunur özel ders yapısı itibari ile birebirdir. Bir öğrenciye karşılık tek bir eğitmen ile eğitimler gerçekleşir. Bu durum eğitimin kalitesini şüphesiz arttırır. Öğrencinin eksiğine göre anında müdahale edilir.

2- Özel ders kalıcıdır

Sınıflarda yapılan eğitimlerde öğrenciler odaklanma sorunu yaşıyor. Bu durumun oluşmasında bir çok sebep bulunuyor. Neyse ki özel ders birebir olması sebebiyle odaklanma sorununu ortadan kaldırıyor. İlgi dağınıklığı olsa dahi eğitmenlerin anında mühadelesi sayesinde ilgi tekrardan sağlanıyor. Bu şekilde yapılan dersler çok daha kalıcı oluyor.

3- Özel ders sınavlara hazırlıkta önemlidir

TEOG, YGS, LYS gibi sınavlarda öğrenciler sadece eğitimsel değil ruhsal olarak da hazırlık içinde olurlar. Özel ders hocaları sayesinde koçluk sistemi denilen bir eğitim sistemine giren öğrenciler. Sınava hazırlıktaki tüm soru ve sorunlara yanıt bulabilmektedirler.

4- Özel ders esnek yapılıdır

Destek amaçlı eğitim kurumları okullar gibi belli saat ve programlara yönelik müfredatlara sahiptir. Her öğrencinin ihtiyacı farklı olabilmesine rağmen herkes aynı eğitimi ve müfredatı görür. Bu durum özel dersin savunduğu eğitime göre oldukça yanlıştır. Özel ders öğrencinin ihtiyacı olan eğitimi verir. Öğrencinin en uygun olduğu saatler belirlenerek strateji belirlenir.

5- İhtiyaca yönelik ders

Eğitmenler her özel ders öğrencisi için kendilerine özgü çalışma planı oluştururlar. Bunun sebebi her öğrencinin ihtiyacı olan ders, konu farklılık gösterebilmektedir. Eğitmenler hazırladığı planlar ile öğrencinin en çok ihtiyacı olan konulara ağırlık verirler. Bu şekilde öğrenciler bilgiyi en üst düzeyde alabilmektedir.

6- Özel ders dinamiktir

Öğrencilerin sene içerisindeki performansına bağlı olarak özel ders öğretmenlerinin kendilerine hazırladığı stratejiler sürekli değişebilmektedir. Bu sayede “zor derslerde daha sık tekrar” yada “uygulama derslerinde daha bireysel çözüm yolları” gibi stratejiler ortaya konmakta ve öğrencinin sınavlara daha iyi hazırlanabilmesi sağlanmaktadır

7- Özel ders ortamı

Sınıflarda veya kalabalık ortamlarda yapılan eğitimlerde toplum baskısı yada kalabalık psikolojisi sebebi ile öğrenciler çekingen kalabiliyor. Özel ders birebir olması sebebi ile bu tarz yaklaşımlardan uzak kalabilmektedir. Özel dersler özellikle ev ortamında yapılmaktadır. Ev ortamında öğrencilerin kendine güveni yüksektir. Bu şekilde eğitim gören öğrenciler korkularının eğitimlerine engel olmasının önüne geçmektedirler.

8- Özel ders kolaylaştırıcıdır

Özel ders bire bir eğitim metodunu benimsemektedir . Bu sayede sınıf ortamında alınan verim ile farklılık göstermektedir . Sınıf ortamında öğrencinin anlamakta güçlük çektiği dersler özel ders ile anlaşılması çok daha kolay olacaktır. Eğitmenin anında tespit ve telkinleri ile konuların kolay anlaşılması sağlanır. Öğrenci’nin herhangi bir soru üzerindeki düşünme süresini ortadan kaldırarak zaman kazanılmasını sağlar.

9- Özel ders güvenlidir

Özel ders öğrencilerin istekleri doğrultusunda bir ortamda gerçekleşmektedir. Bu sayede daha rahat ve güvenli şekilde dersler yapılmaktadır.

10- Özel ders ilgi çekicidir

Özel ders ile derse karşı önyargısı olan öğrencilerin eğitmen yardımı ile dersi sevmesi ve tekrardan derse ısınması sağlanabilir.

11- Özel ders bakış açısını geliştirir

Özel dersin en önemli özelleklerinden birisi öğrencinin çözüm yollarındaki tekdüzelikten kurtulmasını sağlamaktır. Eğitmenin farklı teknik ve ipuçları ile öğrencinin konuya farklı açılardan bakması sağlanır.Öğrenci ezberci bir eğitimden ziyade konunun mantığını anlayarak farklı yollardan çözüm üretibelme yetisine kavuşur. Bu sayede ezber yaptığı soruyu hatırlamak zorunda kalmaz , mantığını anladığı için farklı çözümler üretebilir.

12- Özel ders ile çabuk verim alınır

Eğitimde düzen ve istikrar en önemli unsurlardır. Kurumumuzca düzenli olarak ders alınması tavsiye edilmektedir. Ancak özel ders öğrencinin eksik olduğu ders ve konulara direk ilişkin olarak çözümler üretildiği için eksikler çabuk giderilir. Fakat düzenli olarak alınmayan dersler konular arasında kopukluğa sebebiyet verebilir. Çabuk alınan verim tekrar edilmesi ve düzenli bir denetimden geçmesi başarının devamını sağlamaktadır.

13- Özel ders ezberci bir eğitim değildir

Konularla ilgili ezber yapmak belkide o günün kurtulmasına yardımcı olabilir. Fakat , uzun vadede ezberci eğitim ile başarı sağlanması olanaksızdır. Özel ders ezberci eğitimden ziyade dersin mantığının anlaşılması , öğrencinin konu ile ilgili bağlantılar kurması , farklı çözüm yollarını aramasını sağlamayı amaçlamaktadır. Konuların mantığının anlaşılması o branş’a ait gelebilecek sorulara kalıplaşmış soru çözümlerinden farklı olarak bakabilmesini ve rahatlıkla çözmesini sağlar.

Sonuç olarak özel dersin normal eğitimden her yönüyle bir çok avantajı ve kendine has faydaları bulunmaktadır. 

Tecrübeli öğretmenlerimizden istediğiniz dersten uygun fiyata  birebir ders için 05442047256 iletişime geçebilirsiniz